Seminar CO2-beprijzing voor ondernemend Nederland

E-day! De dag waarop de Brabantse Energie Alliantie de energietransitie centraal zet. Klimaatplein organiseert op deze E-day het seminar: Ondernemers aan het werk met CO2 beprijzing.

Wat betekent CO2-beprijzing nu precies voor uw bedrijf? Hoe verlaagt u vandaag al deze CO2-kosten? Experts en ondernemers wijzen u tijdens dit seminar de weg.

Tijdens de klimaattop in Parijs is overeen gekomen dat landen, ook Nederland, gaan werken aan een hogere prijs op CO2. Daarmee wordt het verbruik van fossiele brandstoffen ontmoedigd en blijven we onder de 2 graden opwarming van de aarde. Wat dit voor uw organisatie betekent verneemt u op 14 september vanaf 12.00 uur op het NatLab in Eindhoven!

Programma
12.00 uur E-day Lunch met ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en andere betrokkenen bij de energietransitie in Brabant
13.00 uur Opening door de dagvoorzitter van E-day en welkomstwoord directeur NatLab
13.10 uur Inleiding : Een waterbedrijf dat kiest voor 100% duurzame energie en circulair ondernemen, hoe ziet dat eruit?  – Eric van Griensven van Brabant Water
13.30 uur Seminar ‘Ondernemers aan het werk met CO2 beprijzing. Welkomstwoord – Rob van der Rijt van Klimaatplein.com: Aanleiding, belang en doel van deze deelsessie
13.40 uur Het belang van CO2 beprijzing voor het behalen van de klimaatdoelen overeengekomen in Parijs –  Marcel Beukeboom, Nederlands Klimaatambassadeur
14.00 uur Business case: rekenen met een interne CO2 prijs in de bouw – Tom Blankendaal, Sustainability Manager bij Koninklijke BAM Groep
14.20 uur Paneldiscussie: Hoe CO2-bepijzing bijdraagt aan de duurzame energietransitie. – Met o.a. Jan van Mourik, manager belangenbehartiger BZW, Joris van der Geest, manager Energiefonds Brabant en Marcel Beukeboom, Nederlands klimaatambassadeur.
14.50 uur Interview met betrokkenen bij de MKB testcase met CO2-beprijzing > belangrijke conclusies, hoe is de CO2-voetafdruk te verkleinen, belemmeringen en oplossingen. Met o.a. Udea, Lumeco en Paleiskwartier Elektrisch.
15.05 uur Pauze
15.30 uur Mogelijkheid tot deelname aan een andere deelsessie van E-day. Onderwerpen (onder voorbehoud): Gebouw vol Energie, Zon op andermans dak (postcoderoos regeling), biomassa in de energietransitie, gasvrije wijken. U kunt uw keuze voor een sessie ter plekke maken.
16.15 uur Ludieke plenaire afsluiting.
17.00 uur Borrel
18.00 uur Einde programma

 

De Brabantse Energie Alliantie organiseert deze E-day, een dag vol boeiende doe-sessies over de energietranisitie. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen waarin naast kennisdeling ook wordt ingezet op het ontstaan van nieuwe allianties om de energietransitie te versnellen. Graag nodigen wij u uit voor bovenstaand programma. Aanmelden kan door een mailtje met uw naam en organisatienaam te zenden naar info@klimaatplein.com o.v.v. E-day seminar Klimaatplein. Geef daarbij aan of u mee luncht!