Door: Klimaatplein


Sluit de missie van uw bedrijf aan bij een postgroei-samenleving?

Om als mensheid weer binnen ecologische en maatschappelijke grenzen te leven, is het noodzakelijk dat we onze focus verschuiven van kwantitatieve groei, naar kwalitatieve groei. Hoe kunt u de bedrijfsstrategie van uw organisatie laten aansluiten bij een zogenoemde postgroei samenleving? Het Klimaatplein deed hier, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, onderzoek naar. Het start hoe dan ook met de juiste missie.

Een postgroei samenleving

We hebben een geplande vermindering van overtollig energie- en materiaalverbruik nodig om de economie weer in balans te brengen met de levende wereld. En die vermindering is het beste te organiseren op een democratische en rechtvaardige wijze. In een postgroei samenleving richt een gemeenschap of bedrijf zich op sociaal en ecologisch welzijn in plaats van het streven naar (bedrijfs)economische groei. Het draagt in de kern bij aan het herstel van sociale en ecologische ecosystemen.

Een postgroei missie

Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie klaar is voor een postgroei samenleving? Hoe kunt u in de praktijk bijdragen aan het laten floreren van mens en natuur dankzij de activiteiten van uw eigen bedrijf? Dit alles start met het formuleren van de juiste missie.

Een missie beschrijft de hogere doelstelling van uw organisatie. Waarom bestaat uw organisatie eigenlijk en hoe wilt u samen met medewerkers en klanten invulling geven aan die waarom-vraag? Het is noodzaak om bij die missie ook ecologische en sociale doelen te betrekken. Waarom en hoe levert uw organisatie een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering, het herstel van de biodiversiteit of het zorgen voor gezonde lucht en schoon water? Waarom en hoe zorgt u voor een eerlijke beloning en veilige werkomstandigheden hier en in de landen waar u producten vanuit importeert?

Van missie naar actie

Hoe gaat u vervolgens in de praktijk invulling geven aan deze missie? Op basis van literatuuronderzoek en met behulp van interviews met ondernemers heeft het Klimaatplein hier, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, onderzoek naar gedaan. Als concrete richtlijnen kunt u bijvoorbeeld denken aan:

-Stop met het meten van bedrijfssuccessen op basis van enkel financiële data, maar realiseer een breed perspectief.

-Breng de impact op het milieu van uw bedrijfsprocessen in kaart.

-Verminder de complexiteit en het aantal materialen die u gebruikt voor uw producten om ze zo makkelijker te kunnen repareren, volledig te recyclen of te hergebruiken.

-Verhoog de levensduur van uw producten om ervoor te zorgen dat de materiële stroom omlaag gaat. Durf daardoor een veel langere garantietermijn te bieden.

-Betrek uw werknemers bij de keuzes die u maakt en bij de toekomst van het bedrijf. Dit kunt u bereiken door uw werknemers mede-eigenaar te maken of te kijken naar organisatievormen die dit stimuleren.

-Sta ervoor open om uw kennis en resources te delen en zo samen te werken aan het oplossen van de huidige ecologische crisissituatie. Zoek partners uit met dezelfde maatschappelijke doelen om samen meer te kunnen bereiken.

Vijf postgroei thema’s met richtlijnen

In het onderzoek zijn een vijftal thema’s geformuleerd en per thema zijn richtlijnen opgesteld welke direct toegepast kunnen worden in de praktijk. De vijf thema’s zijn: Maatschappij, Milieu, Klanten, Werknemers & management en Gemeenschappen.

Benieuwd naar alle richtlijnen binnen de vijf thema’s? Check dan deze helder beschreven two-pager met daarin per thema praktische aanknopingspunten waarmee u vandaag al van start kunt.

Wilt u hulp bij het formuleren van een toekomstbestendige missie en het definiëren van een strategie, doelen en bijbehorende activiteiten aansluitend bij een postgroei samenleving? Neem dan contact op met Rob van der Rijt, leider van het onderzoek via dit mailadres >

Foto: Abir Abdullah / Climate Visuals Countdown

Deel dit bericht
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Wilt u ook uw klimaatoplossingen delen met onze bezoekers?

Word Partner

Blijf op de hoogte van events en actueel nieuws