Door: Klimaatplein


Top 5 maatregelen voor Nederlands Klimaatakkoord

In het nieuwe regeerakkoord staat vermeld dat er een nieuw Nationaal Klimaatakkoord in Nederland zal komen. Via het Klimaatplein zijn hiervoor inmiddels honderden ideeën en klimaattips vanuit de samenleving bijeen gebracht. We hebben uit alle inzendingen een top 5 samengesteld op basis van maatregelen die het meest worden genoemd. En die top 5 luidt als volgt:

 1. Vergroenen van het belastingstelsel
  Vele maatregelen zijn ingediend die onder deze noemer vallen. Denk aan het invoeren van een juiste prijs op CO2-uitstoot, het instellen van een kolenbelasting en het meer stimuleren van duurzame warmte en stroomopwekking. Uiteindelijk komt het er op neer dat de inzenders willen dat de vervuiler gaat betalen voor de schade die ze het milieu en de economie aanricht.
 1. Het verduurzamen van bestaande bebouwing
  Door middel van isolatie, moderne verlichting, slimme meters, moderne verwarmingstechnieken etc. etc. is veel energie te besparen in bestaande huizen en kantoren. Er wordt gepleit voor een Deltaplan energiebesparing waarbij een integrale kijk op energieverbruik veel uitstoot van CO2 voorkomt en werkgelegenheid creëert.
 1. Divesteren uit fossiele energiebedrijven
  Veel inzendingen gaan in op het terugtrekken van geld uit fossiele energiebedrijven door pensioenfondsen en investeringsmaatschappijen. Willen we namelijk onder de 2 graden temperatuurstijging op aarde blijven, dan moet het meeste steenkool, gas en olie onder de grond blijven. Dat maakt de fossiele energiebedrijven uiteindelijk waardeloos en daar kun je als investeerder op anticiperen door je geld uit deze bedrijven terug te trekken.
 1. Innovaties voor efficiency en verduurzaming stimuleren
  Er mag meer aandacht komen voor innovaties op het gebied van energy-efficiency en duurzame opwekking. Door deze ‘Clean-Tech’ innovaties van start-ups te stimuleren sla je twee vliegen in een klap: meer kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en dankzij de innovaties minder uitstoot van CO2.
 1. Duurzaamheid opnemen in het onderwijs
  Kinderen en jongeren in het onderwijs bewust maken van de voordelen van duurzaam gedrag. Ook nieuwe opleidingen tussen bestaande instituten en opleidingen realiseren die duurzaamheidvraagstukken integraal benaderen. Dat zijn maatregelen op het gebied van onderwijs die door de deelnemers zijn ingezonden.

Het is nog steeds mogelijk om deel te nemen aan de actie: ‘Hoe ziet jouw klimaatakkoord eruit?’. Alle ingezonden maatregelen zijn ook daar terug te zien.

Foto: Shutterstock.com

Deel dit bericht met je netwerk!
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+

Plaats uw reactie