Door: Rob van der Rijt, 25 mei 2018


Trends en ontwikkelingen in het financieel belasten van CO2-uitstoot

Tot op heden zijn er wereldwijd 51 initiatieven die hebben geleid tot een financiële prijs op CO2. 25 daarvan betreffen emissiehandelssystemen, zoals we die in Europa hebben, de andere 26 betreffen meer directe belastingen op CO2-uitstoot op nationaal niveau. Deze 51 initiatieven samen behelzen 11 gigaton aan CO2-uitstoot oftewel zo’n 20% van alle broeikasgassen wereldwijd. In 2018 bedroeg de waarde van deze CO2-beprijzing 82 miljard dollar, een stijging van 56% ten opzichte van 2017.

Diverse trends worden zichtbaar in het beprijzen van CO2. Ook wordt er veel ervaring opgedaan met alle initiatieven waardoor we in de nabije toekomst sneller en effectiever kunnen werken met het beprijzen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Zo kunnen de overeengekomen klimaatdoelen van het klimaatakkoord van Parijs met meer zekerheid gehaald worden.

CO2-initiatieven in Azië en Amerika

In 2017 en 2018 werden CO2-belastingen ingesteld in de landen Chili en Columbia en de staat Alberta. In de landen China en Kazachstan en de staten Massachusetts, Ontario en Washington werd een emissiehandelssysteem uitgerold. In 2019 zullen Argentinië en Singapore gaan werken met een belasting op CO2.

Bredere doelen

Het financieel belasten van CO2 dient in eerste instantie voor het zo kostenefficiënt mogelijk behalen van gestelde klimaatdoelen. Toch worden ook andere milieudoelen genoemd. In Beijing bijvoorbeeld wordt een pilot met een emissiehandelssysteem ook ingezet om de luchtverontreiniging tegen te gaan. In Chili was het ontmoedigen van fossiel energieverbruik onderdeel van een breder milieu- en gezondheidsbeleid.

Interne rekenprijs op CO2

Een groeiend aantal bedrijven gebruikt het rekenen met een vrijwillige interne prijs op CO2 als een instrument om toekomstige financiële risico’s te voorkomen. Ook worden ze zo gestimuleerd om innovatiever te zijn in het vinden van ‘low carbon’ oplossingen voor bedrijfsprocessen. Bovendien zijn ondernemingen zo beter voorbereid en concurrerend wanneer er in de toekomst strengere klimaatwetgeving komt. Verwacht wordt dat in 2018 wereldwijd 1.000 bedrijven werken met een interne rekenprijs op CO2.

Testcase CO2-beprijzing Klimaatplein

Vorig jaar rondde het Klimaatplein een testcase met interne CO2-belasting af bij een drietal MKB bedrijven. De testcase leidde tot inzicht in de CO2-voetafdruk van de deelnemende bedrijven en tot het nemen van maatregelen om die voetafdruk te verkleinen. Dit jaar gaat Klimaatplein de testcase verder uitbreiden om zo meer kennis en ervaring op te doen en het bedrijfsleven voor te bereiden op wat komen gaat. Deelnemen aan de testcase? Neem dan contact met ons op.

Nu al berekenen wat een prijs op CO2 betekent voor uw bedrijf? Gebruik dan onze gratis CO2-calculator. Vijfenzeventigduizend bedrijven gingen u al voor.

Bron: onder andere CO2-trendrapport Wereldbank >

Deel dit bericht
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Wilt u ook uw klimaatoplossingen delen met onze bezoekers?

Word Partner

Blijf op de hoogte van events en actueel nieuws