Voordelen Partnerschap

Wat wij doen?

Klimaatplein.com begeleidt organisaties naar energiebewust ondernemerschap. We bieden concrete oplossingen voor energiebesparing en duurzame opwekking. Daarmee dragen onze bezoekers bij aan het oplossen van het klimaatprobleem. Onze website werd inmiddels 850.000 keer geraadpleegd, 25.000 bezoekers verwezen we door naar onze partners. Ook via sociale media en bijeenkomsten inspireren we organisaties om aan de slag te gaan.

We jagen daarnaast de beweging naar een klimaatneutrale economie aan. Zo organiseerden we voor vijfhonderd ondernemers de eerste online cursus voor duurzaam ondernemen van Nederland. We verzamelden 750 voorstellen voor een klimaatakkoord en overhandigden deze aan de staatssecretaris. Een handtekeningenactie voor een hogere prijs op CO2 droegen we over aan de Vice-voorzitter van de Tweede Kamer. We voerden de eerste Nederlandse testcase uit met CO2-beprijzing bij het bedrijfsleven en organiseerden het eerste crisisoverleg aardgasloos ondernemen.

Voordelen partnership

  • Uw energiebesparende producten en diensten staan vermeld op het best bezochte > CO2-reductieplatform van Nederland
  • U geeft concreet invulling aan uw eigen maatschappelijk verantwoord ondernemen door het supporten van Klimaatplein.com
  • U deelt nieuws en cases en komt zo in contact met maandelijks 22.500 relevante bezoekers via onze website en sociale media
  • U voldoet door uw actieve deelname aan het Klimaatplein aan Invalshoek D: participatie > van de CO2-Prestatieladder

Kies het partnerschap dat het beste bij u past.
Silver Partner of Gold Partner.

Kies hier uw partnership