Door: Jan Egberts, 21 november 2019


Welke subsidies voor welke maatregelen uit het Klimaatakkoord?

Ongetwijfeld hebt u de afgelopen weken het een en ander gelezen over het Klimaatakkoord. De woorden energietransitie, Co2-reductie en duurzame opwekking zijn u vast niet ontgaan. De maatregelen van het klimaatakkoord zullen ook gevolgen hebben voor uw bedrijf of instelling. Van welke subsidievoordelen kunt u profiteren bij de uitvoering van die maatregelen?

Voor het jaar 2030 moet de nationale CO2-uitstoot met 49% gereduceerd zijn ten opzichte van 1990. Gelukkig zijn er stimuleringsmaatregelen opgesteld om deze doelstellingen te behalen. Welke maatregelen zijn van toepassing voor uw organisatie?

Industrie

  • Voor de industrie, in eerste instantie de grote bedrijven, wordt er vanaf 2021 een CO₂-heffing ingevoerd. Mocht deze regeling opbrengsten opleveren, dan wordt dit geld weer teruggesluisd naar de industrie door middel van een generieke subsidie.
  • Vanaf 1 augustus 2019 komt er een nieuwe investeringssubsidie die bijdraagt aan het kosteneffectief reduceren van CO₂-emissies. Dit betreft investeringen in energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, infrastructuur en bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen per spoor, weg, binnenwateren en zee.
  • Tevens wordt er voor de jaren 2019 en 2020 € 80 miljoen beschikbaar gesteld voor de circulaire economie. Het gaat dan om subsidie voor projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, projecten op het gebied van recycling en toepassing bio-based kunststoffen en textiel en tevens voor projecten die op andere wijze de circulaire economie bevorderen.
  • Om de CO₂-reductie verder te stimuleren wordt de huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) omgezet in de Stimuleringsregeling Energietransitie (SDE++). Subsidie wordt verstrekt aan de energieproductie met  technieken die CO2 vrij zijn of deze zoveel mogelijk vermijden, in de regel duurzame energietechnieken, zoals windenergie, zonne-energie en biomassa. Waterstof neemt in deze een bijzondere plaats in, aangezien het voornemen van het kabinet is de productie en opslag van waterstof als duurzame energie sterk te stimuleren.

Landbouw

Het kabinet gaat de komende periode flink inzetten op kringlooplandbouw, dat wil zeggen produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur. Zo wordt o.a. ingezet op het stimuleren van investeringen in duurzame en emissiearme stalsystemen en wordt er extra geld gereserveerd voor de glastuinbouw om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan de emissie-eisen voor een Groenlabelkas. Ook komt er een subsidieregeling voor de sanering van varkenshouderijen.

Gebouwde omgeving

  • Voor eigenaar-bewoners wordt er vooral ingezet op het stimuleren van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en aanschaf van warmte-isolaties. De ISDE-subsidie, waarvan ook ondernemers gebruik kunnen maken, wordt vanaf 2021 uitgebreid met subsidie op isolatiemaatregelen. Op dit moment biedt de regeling financiële ondersteuning in de aanschaf van bijvoorbeeld zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels. Voor zowel zakelijke gebruikers als particulieren is er een totale subsidie beschikbaar van € 100 miljoen per jaar.
  • Bij duurzame isolatiemogelijkheden kunt u overigens ook putten uit het Warmtefonds. Dit fonds wordt gefinancierd door zowel de overheid als private partijen. Vanuit de overheid wordt er € 80 miljoen beschikbaar gesteld, tot 2030. Met aanvulling van private partijen kan het oplopen tot een budget van meer dan € 1 miljard per jaar.

Mobiliteit

  • Wat betreft mobiliteit wordt met name ingezet op het stimuleren van elektrische auto’s. Voor zakelijke rijders wordt overigens de bijtelling in 2020 verhoogd van 4% naar 8% en geldt er een plafond waarboven deze korting niet meer geldt voor de aanschafprijs tot € 45.000,-.
  • Voor de particuliere gebruiker wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de aanschaf en het gebruik van een tweedehands emissieloze auto te stimuleren, zoals subsidie op de aanschaf van de auto of subsidie voor een laadpaal thuis en/of een batterijgarantie of batterijlease.

Meer informatie over subsidiemogelijkheden

Bent u benieuwd naar alle regelingen op het gebied van duurzaamheid? Of wilt u meer duidelijkheid over de gevolgen of kansen van het Klimaatakkoord voor uw bedrijf? Graag kijk ik naar de subsidie of fiscale mogelijkheden die er bij uw onderneming liggen. Neem hier contact met mij op >

Foto: Shutterstock.com

Deel dit bericht
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Wilt u ook uw klimaatoplossingen delen met onze bezoekers?

Word Partner

Blijf op de hoogte van events en actueel nieuws