Zonne-energie in Amsterdam installatie duurzame energie

Greenchoice en zonne-energie

Greenchoice ontwikkelde en exploiteert op het dak van het Stadhuis/Muziektheater in Amsterdam 350 zonnepanelen. De installatie voor zonnestroom is de grootste op één dak in Amsterdam en de grootste op een stadhuis of muziektheater in Nederland. De zonnepanelen wekken jaarlijks 85.000 kWh op aan schone energie. Dat is ongeveer het verbruik van dertig huishoudens. Hierdoor neemt de CO2-uitstoot af met 52 ton per jaar.

De gemeente Amsterdam wil de stad onafhankelijker maken van fossiele brandstoffen. Er moet in de stad minder energie worden verbruikt, de energiebronnen die er zijn moeten efficiënter worden gebruikt en er moet meer schone energie worden opgewekt. De gemeente heeft met de plaatsing van de zonnepanelen zelf het goede voorbeeld gegeven.

energieproject-stopera