Zo pas je een ontgroei-strategie toe voor jouw bedrijf

Ontgroeien is volgens diverse wetenschappelijke publicaties, waaronder ook het laatste IPCC...

Met de gratis Klimaatcheck eenvoudig energieverbruik verminderen

Er is geen betere tijd om te starten met het minder verbruiken van fossiele brandstoffen dan nu. We...

Culturele transformatie noodzakelijk voor halen klimaatdoelen

Ook in Nederland gaat de discussie over hoe we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan grotendeels...

Wat is degrowth en hoe draagt het bij aan het halen van de klimaatdoelen?

Tijdens de laatste internationale klimaattop in Glasgow kwamen Wereldleiders bij elkaar om te...

Hoe CO2-neutraal onderneemt het Klimaatplein zelf eigenlijk?

Toen ik 10 jaar geleden startte met het Klimaatplein, moest het natuurlijk een CO2-neutrale onderneming...

Welke bronnen van broeikasgassen zijn er wereldwijd en welk relatief aandeel hebben ze?

In dit artikel wordt de relatieve verdeling van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen beschreven....

Wat kunnen we nog meer aan duurzaamheid doen dan CO2-neutraal zijn?

Pascal van Putten, eigenaar van het Delftse VPInstruments gaat voor 40% CO2-reductie in zijn eigen...

De zoektocht naar klimaatneutraal ondernemerschap: een praktijkvoorbeeld

Stel je hebt enkele pannenkoekenrestaurants in monumentale panden in Amsterdam. Hoe kun je zo’n...

Kantoren zonder energielabel C vanaf 2023 onbruikbaar

Een kantoor dat onder de energielabel C plicht valt, maar daaraan niet voldoet, mag volgens de wet per...

Broeikasgasemissies uit de landbouw: waar Nederland uniek in is

Wereldwijd zijn er maatregelen in de landbouw toepasbaar die leiden tot een reductie van de uitstoot...

Hoe boeren we onszelf de klimaatcrisis uit?

Wanneer ik, nog maar een jaar geleden, dacht aan oplossingen voor de klimaatcrisis, dan dacht ik vooral...

Klimaatactivisten: help ook olielanden duurzame transitie te maken

Onlangs hoorde ik een podcast van de BBC over wat het voor olielanden betekent wanneer we als...

Stop met energieverspilling: vijf tips voor bedrijven en instellingen

Om de Parijse klimaatdoelen te halen wordt vaak gesproken over meer duurzame opwekking van energie. En...

Met deze CO2-heffing gaan we niet naar de 350 ppm

Een van de meest effectieve middelen om uitstoot van CO2 te reduceren is het duurder maken van fossiele...

Klimaatbeleid en het nemen van de juiste maatregelen tijdens de coronacrisis

De verspreiding van besmettelijke ziekten die ademhalingsproblemen veroorzaken. Enorme schade aan de...

Alles over een CO2-belasting en hoe het verdere opwarming van de aarde helpt voorkomen

Het klimaat verandert. De opwarming van de aarde, aangedreven door de uitstoot van broeikasgassen zoals...

Unieke marktplaats verbindt bedrijfsafval met designproducten

Het was in Cambodja waar Agata Frankiewicz, oprichter van Deko Eko,  voor het eerst unieke upcycling...

Meer initiatieven CO2-beprijzing, maar aantal en prijs nog te laag

We moeten sneller handelen om de gevolgen van de klimaatcrisis binnen de perken te houden. Extreem weer...

Wat kunnen we doen met het geld van de CO2-belasting?

Wanneer het aan de wetenschap, de economen en een groot deel van het bedrijfsleven en de bevolking...

Klimaatverandering is niet het probleem, maar de opwarming van de aarde wel

De zon verwarmt dagelijks onze aarde en de aarde straalt die warmte normaal gesproken weer uit. Maar...

Twaalf bedrijven gezocht voor vervolgonderzoek CO2-beprijzing

Klimaatplein is op zoek naar twaalf bedrijven uit drie verschillende sectoren: metaal, de horeca en de...

Van klimaatrapport via klimaatakkoord naar de klimaatzaak

Afgelopen week spraken honderden klimaatwetenschappers en regeringsfunctionarissen uit meer dan 190...

Genomen energie-bespaarmaatregelen dankzij interne rekenprijs op CO2

Het Klimaatplein voerde een jaar geleden een unieke testcase met CO2-beprijzing uit bij het Nederlandse...

Wat is mycelium en welke rol speelt het in de biobased economy?

In de biobased economy gaat het over een economie die draait op biomassa (feitelijk alles wat groeit,...

Ook bedrijfshallen verplicht upgraden naar energielabel C

Om de nationale energie- en klimaatdoelen te halen kunnen, naast kantoren, ook bedrijfshallen verplicht...

Trends en ontwikkelingen in het financieel belasten van CO2-uitstoot

Tot op heden zijn er wereldwijd 51 initiatieven die hebben geleid tot een financiële prijs op CO2. 25...

Minder energieverbruik door materiaalbesparing

Ook door de samenstelling van een product te wijzigen is energie te besparen. Dit kan door minder...

Warmte van compressoren gebruiken voor ruimte- en waterverwarming

Bij het samenpersen van lucht komt heel veel warmte vrij (96% van de elektriciteit die de compressor...

Gebruik restwarmte of -koude

Energiebesparing kan gerealiseerd worden door restwarmte of -koude te hergebruiken. Bijvoorbeeld van het...

Energiezuinige ventilatie

Voor het aanvoeren van frisse lucht en afvoeren van vervuilde lucht is ventilatie nodig. Wanneer er geen...

Prijs op CO2 in Regeerakkoord 70% te laag

In het regeerakkoord staat een ambitieuze doelstelling van 49% minder uitstoot van broeikasgassen in het...

Wat een vliegreis eigenlijk moet kosten

Vliegverkeer staat in de top tien van mondiale veroorzakers van broeikasgassen en haar aandeel stijgt de...

Hoe verklein je de CO2-voetafdruk van de Correspondent?

Afgelopen juni nodigde Jelmer Mommers, verslaggever Klimaat en Energie bij de Correspondent, deskundigen...

Waarom zou je partner worden van het Klimaatplein?

Onlangs bezocht ik in Zwitserland de prachtige Rhônegletsjer bij de Furka pas. Een enorme ijsmassa hoog...

Warmteterugwinning systeem

Bij warmteterugwinning (wtw) wordt de frisse ingeblazen buitenlucht opgewarmd met de warmte van de...

Energiemonitoringsysteem

Organisaties kunnen zelf de energiemeters aflezen en het verbruik analyseren. Vooral het...

Vraaggestuurd verwarmen, koelen en ventileren

Je kunt de ruimtes in een bedrijfsgebouw vraagafhankelijk regelen. Dat betekent dat warmte en koude...

Kijk elk jaar de (instellingen van de) verwarming en koeling na

Uit de praktijk blijkt dat de verwarming in gebouwen vaak onnodig aan staat. Bijvoorbeeld doordat...

Drie bedrijven geselecteerd voor testcase CO2-beprijzing

Drie bedrijven uit Noord-Brabant gaan deelnemen aan een testcase voor CO2-beprijzing. Deze testcase...

Preventiescan klimaatverandering door reeds duizend bedrijven geraadpleegd

Bedrijven kunnen zich voorbereiden op extreme weersomstandigheden die veroorzaakt worden door...

Bedrijven gezocht voor testcase CO2-beprijzing

Het Klimaatplein gaat ook in 2017 Nederlandse bedrijven voorbereiden op toekomstige CO2-beprijzing....

CO2-Prestatieladder blijft onderscheidend duurzaamheids-instrument

Met de CO2-Prestatieladder kunnen bedrijven duurzaam ondernemen, energie besparen en geld verdienen....

Verwarmen en koelen

Door eens goed te onderzoeken hoe u het bedrijfsgebouw verwarmt en koelt, kunt u nog veel kosten...

Iedema Projectstoffering

In dit filmpje laat Iedema Projectstoffering zien welke stappen zijn gezet richting een klimaatneutraal...

Stichting ZOA

In dit filmpje laat stichting ZOA zien welke stappen zijn gezet richting een klimaatneutrale...

Gemeente Leiden

In dit filmpje laat de gemeente Leiden zien welke stappen zijn gezet richting een klimaatneutrale...

Klimaatakkoord Parijs betekent halvering Nederlandse CO2-uitstoot in 2030

Afhankelijk van de verantwoordelijkheid die Nederland neemt bij het aanpakken van klimaatverandering,...

Aan de slag met schoon woon-werk verkeer

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu riep tijdens de Nationale Klimaattop het...

Interview George Marshall “Geld is niet dé motivator om als bedrijf klimaatactief te worden”

Realiseer je dat klimaatverandering hier en nu speelt en niet ver in de toekomst. Vertel verhalen van...

Het beprijzen van CO2, wat betekent dat nu concreet voor ondernemers?

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerden een interessant...