Verwarmen en koelen

Door eens goed te onderzoeken hoe u het bedrijfsgebouw verwarmt en koelt, kunt u nog veel kosten besparen. Zie hieronder enkele tips die u daarbij helpen en schakel voor praktisch advies en expertise de partners van het Klimaatplein in.

Kijk elk jaar de (instellingen van de) verwarming en koeling na

Uit de praktijk blijkt dat de verwarming in bedrijfsgebouwen vaak onnodig aan staat. Bijvoorbeeld doordat diegene die de verwarming aan heeft gezet, vergeet om deze weer uit te zetten. Deze situatie kan voorkomen worden door de radiatorknoppen of de thermostaat beter zichtbaar te maken. Én door medewerkers bewust te maken van wat energiebesparing oplevert. Een temperatuurverlaging levert gemiddeld per graad Celsius een kostenbesparing van 6% op.

Let op de instellingen

Daarnaast worden CV-ketels en airco’s ingesteld bij ingebruikname en daar blijft het vaak bij.  Echter, de activiteiten van uw bedrijf wijzigen zich in de loop der jaren (meer werknemers, ander ploegensysteem, openingsuren). Daarom moeten die installaties minstens eenmaal per jaar opnieuw afgesteld worden. Dat kost enkel wat werkuren van een installateur. De gemiddelde besparing loopt op tot 9%.

Vervang versleten deurrubbers van koel- en vriescellen

Deuren van koel- en vriescellen sluiten niet altijd goed als gevolg van versleten deurrubbers. Vervang deze rubbers zodat de deuren weer goed sluiten en zo de koude binnen houden. Dat bespaart energie. Een slecht sluitende deur zal op jaarbasis 2 tot 5% meer energieverbruik geven.

Vraaggestuurd verwarmen, koelen en ventileren

Je kunt de ruimtes in een bedrijfsgebouw vraagafhankelijk regelen. Dat betekent dat warmte en koude alleen in die vertrekken wordt afgegeven waar mensen zijn en dat de hoeveelheid wordt aangepast aan de eisen voor die ruimte. Dit gaat op basis van aanwezigheidsdetectie en bij voorkeur in combinatie met een instelbare temperatuurregeling per vertrek. In de regeling kan gelijk de ventilatie per vertrek worden geïntegreerd. Bij nieuwbouw van een kantoor is dit zeker rendabel (terugverdientijd <5 jaar).

Warmteterugwinning systeem

Bij warmteterugwinning (wtw) wordt de frisse ingeblazen buitenlucht opgewarmd met de warmte van de afgezogen ventilatielucht. Dit is alleen toepasbaar in gebouwen met een mechanisch toe- en afvoer van ventilatielucht (gebalanceerde ofwel balansventilatie). De hoeveelheid ventilatie moet groter zijn dan 6.000 m3 per uur.

Horeca: In grote keukens wordt de ventilatielucht meestal naar buiten geblazen. Door een warmteterugwinningssysteem in te voeren kan het energieverbruik in een keuken worden verlaagd door warmte uit de ventilatielucht terug te winnen. Vaak wordt dan gebruik gemaakt van luchtreinigingsapparatuur die er voor zorgt dat de warmtewisselaar optimaal kan blijven functioneren.

Vervang CV-ketel door warmtepomp

Een warmtepomp kan een duurzaam alternatief zijn voor een gasgestookte verwarmingsketel. Een warmtepomp is een apparaat dat gebruik maakt van de energie uit natuurlijke bronnen zoals bodem, omgevingslucht of water. Hierdoor gebruiken warmtepompen relatief weinig energie en zijn ze tot 40% zuiniger zijn dan de beste, gasgestookte CV-ketel.

Een alternatieve oplossing is een hybride warmtepomp. Hier wordt een warmtepomp gecombineerd met een kleine gasgestookte verwarming. De ketel wordt hierbij voornamelijk ingezet in de winterperiode, en de warmtepomp vooral in het voor- en naseizoen.

Formeel is een warmtepomp geen honderd procent duurzame energiebron omdat elektriciteit nodig is om de pomp te laten werken. Deze elektriciteit kan echter wel weer duurzaam opgewekt worden door middel van de wind, water of de zon. Lees in deze wegwijzer meer over de voordelen van de warmtepomp >

Energiezuinige ventilatie

Voor het aanvoeren van frisse lucht en afvoeren van vervuilde lucht is ventilatie nodig. Wanneer er geen behoefte aan ventilatie is (omdat er niemand in de ruimte of het gebouw is), kan de ventilatie natuurlijk uit. Dit spaart elektriciteit voor de ventilatoren en brandstof voor verwarming.

Er zijn meerdere mogelijkheden om de ventilatie energiezuinig in te stellen:

Koppeling met verlichting
Een eenvoudige vorm is het koppelen van de ventilatie aan de verlichtingsschakelaar. Dit is toepasbaar in bijvoorbeeld toiletten en douches.

Tijdschakelaar tijdens gebruikstijden
Schakel de ventilatie in zo’n dertig minuten voordat het eerste personeel aanwezig is. Controleer jaarlijks of de tijdschakelklok in overeenstemming is met de gebruikstijden van het gebouw.

Overwerktimer
Plaats in situaties met incidenteel afwijkende gebruikstijden een overwerktimer. Als behoefte is aan ventilatie buiten de normale gebruikstijden, kan door het bedienen van de overwerktimer, de ventilatie voor een bepaalde (extra) periode worden ingeschakeld.

CO2-regeling
Met deze instelling ventileert de installatie op basis van de hoeveelheid CO2 in de lucht.

Gebruik restwarmte of -koude

Energiebesparing kan gerealiseerd worden door restwarmte of -koude te hergebruiken. Bijvoorbeeld van het ene bedrijfsgebouw voor het andere. Of van de zuidgevel naar de voorgevel (winter) of omgekeerd (zomer). Of de restwarmte van een productieproces voor het verwarmen van een gebouw. Plaats dan bijvoorbeeld een warmtewisselaar in een afvoerkanaal naar buiten, zodat de warmte gebruikt kan worden om de ruimtes te verwarmen of blaas de warme lucht direct de te verwarmen ruimtes in.

Liggen de afvoer- en de aanzuigkanalen van de drooglucht dicht bij elkaar, plaats dan een kruisstroom warmtewisselaar zodat de warmte uit de afvoer overgedragen kan worden op een centrale luchttoevoer van de droger. Ook warmte die vrijkomt door het koelen van producten, kan ergens anders in het gebouw nuttig gebruikt worden, voor ruimteverwarming of sanitair warmwater.

 

Maak nu de stap naar een groenere onderneming

Bijvoet Energie

Uw partner in
duurzame warmte
en energie.

Bespaar hier

Nuon

Stadsverwarming
voor
ondernemers.

Bespaar hier