Door: Klimaatplein, 13 januari 2022


Plicht op energiebesparing wordt uitgebreid met CO2-vermindering

Vanaf 2023 worden bedrijven en instellingen verplicht om, naast energiebesparende maatregelen, ook maatregelen te treffen die leiden tot vermindering van CO2-uitstoot. Dit is een uitbreiding van de al sinds 1993 bestaande energiebesparingsplicht.

Wat verandert niet?

De uitgangspunten van de energiebesparingsplicht blijven ongewijzigd. Bedrijven en instellingen zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Ook de systematiek rondom de erkende maatregelen voor energiebesparing blijft behouden.

Wat verandert wel aan energiebesparingsplicht?

Voor bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh of 170.000 m3 aardgas(equivalent) wordt een verbreed energiebesparingsonderzoek verplicht.

Andere wijzigingen en verbeteringen die zijn aangekondigd zijn onder meer:

  • maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) worden duidelijker in de energiebesparingsplicht opgenomen;
  • zonnepanelen (met een maximale terugverdientijd van 5 jaar) worden verplicht gesteld op daken en ongebruikte oppervlakken in de gebouwde omgeving (aansluitend op Zonneladder 2019);
  • energiebesparingsplicht wordt met een wijziging direct van toepassing op ongeveer 14.000 eenvoudige vergunningplichtige bedrijven met een omgevingsvergunning milieu;
  • mogelijk maken om met geselecteerde keurmerken invulling te geven aan de informatieplicht en/of het verbrede energiebesparingsonderzoek.

Omgevingsdienst toezicht op CO2-reductie

De Omgevingsdiensten zullen vanaf volgend jaar ook toezicht gaan houden op de verplichtingen van bedrijven om de CO2-uitstoot te verlagen. Om de taken van toezicht en handhaving te kunnen vervullen, hebben de Omgevingsdiensten de beschikking over de gegevens zoals die in het landelijke digitale systeem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn opgenomen. De overheid heeft geld uitgetrokken voor de Omgevingsdiensten om de taken te kunnen uitvoeren. 

Wacht niet tot 2023 met energie besparen en duurzaam opwekken. Maar start nu al. Bijvoorbeeld met het gratis online 5-stappenplan voor CO2-neutraal ondernemen. Of gebruik het handboek ‘CO2-neutraal ondernemen – zo doe je dat!‘.

 

Deel dit bericht
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Wilt u ook uw klimaatoplossingen delen met onze bezoekers?

Word Partner

Blijf op de hoogte van events en actueel nieuws