Subsidiewijzer energiebesparing en duurzame opwekking voor ondernemers

Subsidiewijzer energiebesparing en duurzame opwekking voor ondernemers

Financieel voordeel behalen en je kosten verlagen: dit zijn twee belangrijke pluspunten wanneer je investeert in energiebewuste maatregelen. De Nederlandse overheid stelt voor ondernemers verschillende subsidies voor energiebesparing en duurzame opwekking beschikbaar. In deze subsidiewijzer vind je de belangrijkste maatregelen op een rij.

Houdt jouw onderneming zich bezig met energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie? Wij lichten acht regelingen uit die voordeel bieden op investeren of onderzoek en ontwikkeling binnen deze drie onderwerpen.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit het advies.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

In 2022 investeren in energiebesparing of duurzame energie? De Energie-Investeringsaftrek (EIA) levert je een fiscaal voordeel én een lagere energierekening op. Via deze regeling mag je als ondernemer in 2022 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De EIA richt zich naast energiebesparing ook steeds meer op energietransitie en CO2-reducerende maatregelen.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ regeling is de opvolger van de SDE+. Inhoudelijk zijn er enkele wijzigingen, maar daarnaast betreft het voornamelijk een verbreding van het aantal technieken dat gebruik kan maken van de regeling. De SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie. Waar het in de SDE+ ging om duurzame energieproductie gaat het binnen de SDE++ over duurzame technieken om de CO2 uitstoot te reduceren.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Ben je van plan een duurzame energie-installatie aan te schaffen? Mogelijk kom je in aanmerking voor Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De ISDE biedt een geldelijke subsidie voor duurzame installaties als warmtepompen en zonneboilers bij bestaande bouw. Ook komen investeringen in PV-panelen (zonnepanelen), isolatiemaatregelen en windturbines voor subsidie in aanmerking. Voor 2022 is € 228 miljoen budget beschikbaar.

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (VAMIL)

Beide regelingen zijn gefocust op investeringen die milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren en innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen. De focus van de MIA is steeds meer op circulair bouwen. De belangrijkste voorwaarde om gebruik te maken van de MIA? Het bedrijfsmiddel of de voorziening komt voor in de Milieulijst 2022.

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45%. Die aftrek komt bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek. Het budget is € 144 miljoen voor 2022.

Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2022 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+)

Het doel van de demonstratieprojecten binnen de DEI+ is dat ze leiden tot energiebesparing of het gebruik of opwekken van duurzame energie. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken, die voor Nederland nieuw zijn. De DEI+ is open voor aanvragen tot 4 oktober 2022. Het budget is € 58,6 miljoen inclusief het budget voor DEI+ aardgasloos.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Investeer je in onderzoek en technologische ontwikkeling om bestaande producten, productieprocessen of programmatuur te verbeteren of te vernieuwen? Mogelijk kom je in aanmerking voor de WBSO. Een regeling waarbij je de maandelijkse loonkosten kunt verlagen. De WBSO is een fiscale regeling waarvoor vier keer per jaar een aanvraag ingediend kan worden voor een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden.

MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Innoveren kost veel geld en tijd en brengt risico’s met zich mee. Mkb-bedrijven beschikken niet altijd over genoeg middelen of slagkracht om een innovatietraject uit te voeren. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stelt geld beschikbaar voor het beantwoorden van economische en/of technische vraagstukken bij innovatieprojecten.