partners

Partners klimaat en communicatie

Klimaatplein.com Marketing- en communicatieadvies voor duurzame organisaties en initiatieven.Aan de...

Partners Verwarmen en koelen

Technische Unie Technische groothandel voor slimme en duurzame oplossingen. Bespaar...

Partners productieproces

Geveke Persluchttechniek Besparen op energiekosten met expertkennis van persluchttechniek. Bespaar...

Partners drukwerk

SMG Groep Voor klimaatneutraal gegarandeerd drukwerk. Bespaar hier OWA Cartdridges Duurzaam...

Partners evenementen

Climate Neutral Group Voor het 100% klimaatneutraal maken van uw evenement. Meer...

Partners financiële diensten

ING Groenbank Met een groenlening uw duurzame...

Partners schoonmaak / Afval

Riwald Recycling Circulair en Hightech metaalrecycling. Meer informatie Renewi Afval bestaat...

Partners CO2-compensatie

Climate Neutral Group Projecten diebijdragen aanplanet én people.Start hier FairClimateFund Projecten...

Partners goederenvervoer

Technische Unie Technische groothandel voor slimme en duurzame oplossingen. Bespaar hier Lean...

Partners personenvervoer

Livemobility Voor inzicht enbesparen opmobiliteit.Bespaar hier Climate Neutral Group Voor het...

Partners inzicht in energieverbruik

Vanbeek Grip op energie door hoogwaardige kennis en monitoringsystemen. Bespaar...

Partners isolatie

Thermatras Maatwerkoplossingenvoor leiding- enafsluiterisolatie.Bespaar...

Partners zelf energie opwekken

Pure Energie Samen met Pure Energieenergie opwekken uitwind en zon.Bespaar hier ING...

Partners CO2 prestatieladder

LRQA Certificering en inspectie services. Bespaar hier Impact Now Succesvol certificeren op...

Partners CO2 calculatie

Stichting Stimular Milieubarometer Online milieuprestaties en CO2-voetafdruk meten met de...

Partners Verlichting

Lumeco Circulaire LED- verlichting met een social return. Bespaar hier LEDdirect Kwalitatieve...

Partners verduurzaming keten Klimaatplein

Climate Neutral Group Uw organisatie, product of keten klimaatneutraal gegarandeerd. Meer...

Partners ICT

Reuzado Hergebruik en recycling van ICT hardware. Bespaar hier IBM Ontdek onze IT-oplossingen...

Partners groene energieleveranciers

Greenchoice Duurzame energieleverancier voor ondernemers. Bespaar hier Om | nieuwe energie Lokaal...

Partners duurzaam bouwen

Batenburg Techniek Technisch dienstverlener voor de energietransitie Bespaar hier Censo Eenvoudig...