Door: Klimaatplein, 1 april 2015


Totaalverbod op olie en andere fossiele brandstoffen per 2018

Gisteravond laat besloot een hoge VN-commissie dat per 2018 een totaalverbod op het verbruik van alle fossiele brandstoffen zal worden ingesteld. De wereldgemeenschap heeft daardoor vanaf heden nog een dikke anderhalf jaar om volledig over te schakelen naar duurzame en schone energiebronnen. “Een enorme opgave, maar zeker niet onmogelijk” aldus Timothy Dalton, voorzitter van de ‘High Commission for a Fossilfree Future’ (HCFF).

Voor de hand liggend

“De oplossing voor het tegengaan van klimaatverandering lag eigenlijk vrij voor de hand, vreemd dat we nooit tot deze optie zijn gekomen” zegt Dalton in een exclusief interview met Klimaatplein.com. “Een fenomeen dat zoveel schade veroorzaakt aan economie en ecologie en wereldwijd ontwrichtend werkt op samenlevingen moet natuurlijk gewoon verboden worden. We hebben er decennialang over nagedacht en met duizenden wetenschappers en politici over vergaderd in Kyoto, Kopenhagen en Parijs maar we zijn er nu uit. We gaan het verbruik van fossiele brandstoffen gewoon verbieden waardoor de uitstoot van het broeikasgas CO2 enorm zal worden beperkt. Daardoor zullen we naar alle waarschijnlijk de doelstelling om onder de 1,5 graad temperatuurstijging op aarde te blijven halen”.

Het totaalverbod op alle fossiele brandstoffen als olie, steenkool en aardgas zal de komende weken worden uitgewerkt en 1 mei aanstaande worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dalton verwacht verder geen bezwaren zodat het verbod per 2018 zal worden ingevoerd.

Deel dit bericht
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Wilt u ook uw klimaatoplossingen delen met onze bezoekers?

Word Partner

Blijf op de hoogte van events en actueel nieuws